Make your own free website on Tripod.com
Webstyle produced NavBar
Ang mga taong kulang sa init. Mahilig sa siksikan samantalang ang
laki-laki ng bahay. Ganyan talaga ang kulang sa taga-haplos at taga-himas.

Would you believe that Luz flew in from Miami just to pose for this picture?
Nahhh! I don't think so. But this rare picture will never be repeated ever again.

Talagang masaya si Yolly basta kasama ang tropa. Ikinukwento ni Yolly ang
boyfriend niya kaya feel na feel. Kita ninyo naman ang smile nya. Grabe!

Ano kaya ang iniiiyak ni Luz. Dahil kaya wala si Susie?
Four of the five members of the PLHC are in the picture.

Sino naman dito ang pinakamatrona ang dating. Eh di si Donya Adelaida Jones. The whole day
that day si Yolly ganyan ang ngiti. Go back to other pictures at ganyan lahat ang ngiti niya.

 
Habang sila sa itaas ay busy sa picture taking, si Emmy naman was in very a pensive mood.
Naalala kasi niya noong model pa siya ng Johnson baby powder. Hmm...kahit na sinong baby!!!

Hindi na nakatiis si Lina kasi napansin niya na puro pa-beauty
at pa-cute ang lahat at ayaw niyang magpabitin.

   
Heto na naman siya. Fresh from Kabul, Afghanistan... mahinhin at  mayumi, isang matimtimang birhen na walang nananalangin. Sayang nga lang at unti-unti ng nauubusan ng panahon. Aba!!! Kalimutan mo na siya Tessie at humanap ka na ng iba.