Make your own free website on Tripod.com
Webstyle produced NavBar

Ang dapat na titulo ng mga litratong ito ay: Ang Gitarista at Ang Kobrador. Lina salamat sa pagtanggap mo sa amin. Dapat maraming pictures dito pero si Lina lang ang nagkaroon ng sapat na tapang para pakinggan ang mga Christmas carols na dala namin.